Kirovec K-743+podrývák SSDR 7/300 - Mespol Medlov a.s.

Níže najdete video z podniku Mespol Medlov, a.s. V hlavní roli traktor Kirovec a hloubkový podrývák SSDR 7/300 firmy Quivogne. 

Děkujeme za Váš zájem o předvádění ve Vašich podnicích. 

Těšíme se na Vás někdy přístě. 

Váš TOKOTeam